Přijímací pohovory pro školní rok 2015/2016

Přijímací pohovory proběhnou v těchto termínech:

 04.06.2015 od 16:00 do 18:00

 16.06.2015 od 16:00 do 18:00

Přijímáme žáky do všech oborů: hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického.

Podrobnosti naleznete v kritériích pro přijetí v sekci informace o škole a pro rodiče a uchazeče.

Informace o přijatých žácích bude na našich stránkách po 28.6.2015. Informace bude také vyvěšena na vývěsce u hlavních vchodových dveří do budovy školy.

Pokračování článku: Přijímací pohovory pro školní rok 2015/2016
Nahoru