Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
od 1.září vyučujeme dle sdělení a nařízení MŠMT bez omezení. Prosíme pouze o dodržení těchto pravidel, které musíme vyžadovat:

  1. Ochranu úst a nosu je nutné nadále nosit ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety), při vyučování žáci ochranu dýchacích cest mít nemusí.
  2. Očkování žáci nebo žáci, kteří prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nemusí být testováni.
  3. Ostatní žáci se podrobují screeningovému testování na ZŠ a SŠ a nemusí být ještě testování pro ZUŠ.
  4. Všechny prosíme o předání informace u kmenových učitelů, která z výše uvedených skutečností platí pro konkrétního žáka. Děkujeme.
  5. Žáci, kteří nesplní ani jednu z výše uvedených variant, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
  6. Pokud žák nesplní ani jednu z výše uvedených variant a odmítne nosit ochranu dýchacích cest, se dle nařízení MŠMT nesmí účastnit vzdělávání.
  7. V tomto případě a také v případě nařízené karantény pro konkrétního žáka nebo celé školy či její části, které nařídí KHS, se úplata za vzdělávání nevrací.
  8. V případě nařízení karantény má školy za povinnost zavést distanční formu vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

Mgr.Bc. Bohuslav Lédl – ředitel školy

Změny v rozvrhu

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

v současné době nejsou změny v rozvrhu hodin.


Koncerty

Vážení rodiče, zákonní

zástupci, žáci a hosté,

srdečně Vás zveme na první Koncert žáků, který se koná ve čtvrtek 7.10. od 17:00 v koncertním sále školy. Další koncert pro Vás připravuje 14.10.

 

  


soutěže

pěvecká soutěž Lipa Cantantes 2021:

Daniela Gutte - 2. místo (p.u.Lédlová)

Franzová Sára - 1. místo (p.u.Lédlová)

Sekaninová Barbora - 3. místo (p.u.Poláchová)

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY K NAHLÉDNUTÍ ZDE: