Úplata za vzdělávání se platí pololetně a to převodem na účet školy (1263559329/0800), výjimečně přímo do pokladny.

K úhradě budete upozorněni pedagogem hlavního oboru, který Vám poskytne částku, číslo účtu, variabilní symbol (každé pololetí je jiný) a termín splatnosti.

Výše úplaty v jednotlivých oborech od září 2019:

klavír.................................................................. 1.500,-Kč

ostatní hudební nástroje a sólový zpěv............. 1.300,-Kč

bicí nástroje....................................................... 1.500,-Kč

výtvarný obor..................................................... 1.300,-Kč

taneční obor....................................................... 1000,-Kč

pěvecký obor (sbory)........................................... 700,-Kč

LDO................................................................... 1000,-Kč

PHV – bez nástroje.............................................. 600,-Kč

dospělí – všechny obory................................... 1.600,-Kč

dospělí – keramiky............................................ 1.900,-Kč

půjčovné za nástroj............................................. 400,-Kč