Základní umělecká škola Turnov byla založena v listopadu 1945 jako Městská hudební škola.Vyučování bylo zahájeno 1. prosince 1945. 13 vyučujících vzdělávalo celkem 229 žáků. Tehdy mohli studovat na houslovém, klavírním, pěveckém a dechovém oddělení. První ředitelé byli Karel Vlk a Ferdinand Klein. Během svého trvání na škole působilo 9 ředitelů a přes 100 vyučujících.

Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici.

Od roku 2001 školu najdete na náměstí Českého ráje 5, v budově bývalé Hotelové školy a Obchodní akademie.

Zřizovatel: Město Turnov

Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický

Ve školním roce 2015/2016 má škola 690 žáků.

Ředitelem školy je od roku 2003/2004 Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl