Hudební obor

Klávesové oddělení

Hana Pernicová – vedoucí oddělení, klavír, korepetice  tel.: 608860209

Jitka Adamcová – klavír a korepetice   tel.: 705262918

Cejnarová Milena - klavír   tel.:723586438

Jana Vlačihová – Hamanová -  klavír   tel.: 608871296 (od 1.2.2020)

Jiří Horčička – klavír   tel.: 606611289

Martin Hybler – klavír, sbormistr Carminy   tel.: 604771786

Bohuslav Lédl – klavír a korepetice   tel.: 777116062

Naďa Longinová - klavír  tel.:731572338

Simona Michálková – klavír   tel.: 739690967

Daniela Nechutná – klavír   tel.: 776252337

Jakub Slezák – klavír, varhany   tel.: 721160822

 

Smyčcové oddělení

Vladimíra Vydrová – vedoucí oddělení, housle, viola, orchestr – mladší žáci   tel.: 702011158

Zuzana Formáčková – housle, viola   tel.:737845134

Michaela Faltusová – violoncello   tel.: 774840319

Šárka Košťálová – housle, orchestr – starší žáci   tel.: 603944962

Ivan Hájek – kontrabas   tel.: 777099668

Lenka Součková – housle   tel.: 739550495

 

Dechové oddělení

Jiří Richter – vedoucí oddělení, trubka, lesní roh, tuba, zobcové flétny, dechový orchestr

tel.: 607961729

Jindřich Bada – pozoun, zobcové flétny, sbormistr Karmínku   tel.: 737882427

Zlata Chlupáčová - saxofony, zobcové flétny,  tel.:604789485

Klára Josífková - Tyrychtrová – klarinet   tel.: 605370003

Daniela Nechutná – zobcové flétny   tel.: 776252337

Roman Němec - trubka   tel.: 732189033

Václav Sajbt – saxofony   tel.: 724496496

Monika Szántó – příčná flétna  tel.: 776132770

 

Ostatní nástroje

Daniela Nechutná – vedoucí oddělení, akordeon   tel.: 776252337

Jan Bárta – bicí nástroje   tel.: 773005888

Jiří Duňka – bicí nástroje   tel.: 777257353

Robert Tomáš - bicí nástroje   tel.:776712277

Ivan Hájek – kontrabas   tel.: 777099668

Šimon Krátký – basová kytara   tel.: 739550419

Petr Kostka – kytara   tel.: 605408909

Ondřej Zlevor – akordeon   tel.: 776880597

Antonín Paris - vedoucí oddělení,kytara, orchestr „Les enfans de Paris“   tel.: 776007789

 

Sólový zpěv

Eva Lédlová –vedoucí oddělení, sólový zpěv   tel.: 608782712

Michal Kutek– sólový zpěv   tel.: 608051629

Věra Poláchová – sólový zpěv   tel.: 604321078

 

Pěvecké sbory

Daniela NechutnáCarmina  tel.: 776252337

Daniela NechutnáTurnováček   tel.: 776252337

Jindřich BadaKarmínek   tel.: 737882427

 

 

Hudebně teoretické předměty

Zuzana Formáčková – příprava hudební výchovy PHV a hudební nauka HN   tel.: 737845134

Michal Kutek – HV   tel.: 608051629

Daniela Nechutná – příprava hudební výchovy PHV a hudební nauka HN na Malé Skále   tel.: 776252337

 

Soubory

Hudební

Big band - Václav Sajbt   tel.: 724496496

Dechový orchestr - Jiří Richter   tel.: 607961729

Komorní orchestr - Šárka Košťálová (starší a mladší žáci) tel.: 603944962, Vladimíra Vydrová (nejmladší žáci) tel.: 702011158

Kytarový orchestr orchestr - Antonín Paris tel.: 776007789, Petr Kostka – kytara   tel.: 605408909

 

Výtvarný obor

Stanislav Janiga - výtvarný   tel.: 737432227

Terezia Šefrová - keramika   tel.: 776708986

 

Taneční obor

Veronika Šlapanská – klasický balet   tel.: 739696106 - na mateřské dovolené

Šárka Brodaczová - klasický balet   tel.: 604626997

 

Literárně dramatický obor

Alena Tomášová tel.: 723071328 

Romana Zemenová tel.: 608631564

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Šárka Nezdarová – účetní a personalistka

Hana Marková – sekretářka

Terezia Šefrová – uklízečka

Romana Drahoňovská - uklízečka

Radek Karásek – školník